Gezocht naar . Resultaten van in totaal .

Ivo Valkenburg

Ivo Valkenburg

Ivo Valkenburg (Apeldoorn, 1966) staat voor het mogelijk maken van een economie van welzijn en geluk. Hij gaat voor wezenlijke vernieuwing van klassieke denkmodellen en de praktische toepassing daarvan. Daarbij kijkt hij verder dan alleen de materiële kant van het leven. Als hoogste ideaal beschouwt hij dat alle levende wezens op planeet aarde weer terugkeren in de oorspronkelijk staat van zijn. Bevrijd van alle illusie en onvrijheid. Hersteld in verbinding met zichzelf en alles wat is. Vanuit het bronvermogen van elk wezen. Als een cadeau van de oorspronkelijke wereld. Zijn grote passie is LIEFDE. Van daaruit draagt hij waar mogelijk een steentje bij aan het tot leven brengen van het menselijk aspect in werk en economie. Daartoe nodigt hij mensen, bedrijven en organisaties uit om de kracht van zijn, en de kracht van liefde, zonder oordeel of verwachtingen, praktisch toe te passen in alle aspecten van het leven. Hiervoor faciliteert hij mensen, individueel, en in relatie met anderen, zowel zakelijk als privé, in het ontdekkingsproces van wie ze echt zijn. Er wordt daarbij volop tijd en ruimte gecreëerd om vanuit rust en natuur, te werken aan het herstel en de inzet van het menselijk bronvermogen in het dagelijkse leven.

 
 

De focus van Ivo's werkzaamheden ligt op:

 1. het zichtbaar maken hoe mooi de mens, de economie en het leven op aarde in haar oorsprong is
 • de ontwikkeling van een LOVE MADE VISIBLE platform met 1.000+ voorbeelden van mensen, bedrijven en organisaties die bouwen aan een nieuwe economie vanuit liefde, passie, ambacht, missie en roeping
 • het internationaal verbinden van mensen in de financiële sector om een menselijke economie te creëren en te laten zien hoe geld en dienstverlening mens, natuur en samenleving kan dienen via het New Financial Forum
 • het promoten en ondersteunen van het werk van de onafhankelijk filmmaker Frigyes Fogel, die laat zien hoe een nieuw paradigma van bewustzijn de wereld aan het transformeren is. 
 1. het faciliteren van ondernemingen en organisaties om vanuit het oorspronkelijk menselijk vermogen te werken       
 • als affiliate partner bij Next Step Factory
 • het alleen of in samenwerking met derden begeleiden van duurzame transitie in het bedrijfsleven
 • opleiding en training in de ontwikkeling van het menselijke aspect in ondernemerschap, organisatieontwikkeling en financial planning
 • advies, bemiddeling en transformator in de oplossing van vraagstukken en conflicten vanuit de hoogste natuur van de mens (voorbij het proces van mediation)
 • intensieve begeleiding van ondernemers om vanuit de kern van het hart doelstellingen te realiseren 
 1. het begeleiden van ondernemende mensen, individueel, in relaties en in groepsverband, om de essentie van wie ze echt zijn te ervaren en voluit expressie te geven in het dagelijkse leven (met het accent op werken en ondernemen)
 1. het schrijven en publiceren van artikelen, interviews en boeken over leven en ondernemen vanuit de kern van het volledig mens-zijn  
 • Spirit in Finance, laat je licht schijnen in de wereld van geld en materie. Een pleidooi voor de liefde als wettig betaalmiddel (2009)
 • Louter Leven, als de liefde spreekt door mens en economie (2015).
 • Pure Life - A Plea for Love as Legal Tender (2017 - paperback en 2018 EBOOK)
 • De serie ‘Crazy Ones’ in VVP Magazine
 • Periodieke bijdragen aan BRES Magazine, New Financial Magazine, CHANGE Magazine en andere tijdschriften
 1. het internationaal geven van lezingen over de kracht van oneindige liefde en verbinding
 • In het bedrijfsleven
 • Voor organisaties actief met transitie van de samenleving
 • Religieuze en spirituele instellingen/gemeenschappen

Korte biografie

Ivo Valkenburg 1Ivo Valkenburg 2Ivo Valkenburg 3